173. ROLF HANSON, född 1953, Portrait d'une Rose

Droit de suite

Objektsbeskrivning
ROLF HANSON
född 1953
Portrait d'une Rose
Signerad och daterad på baksidan R. Hanson 2001. Olja på pannå, 183 x 130 cm.
PROVENIENS
Galleri Riis, Oslo
UTSTÄLLD
Galleri Arnstedt & Kullgren, Båstad
Rolf Hansons målningar har, alltsedan det tidiga, stora genombrottet på Moderna museet i mitten av 1980-talet, förknippats med traditionen av nordiskt landskapsmåleri. Till skillnad från sina äldre kollegor från förrförra seklet tycks dock Hanson inte närma sig motivet från avstånd utan snarare befinna sig i själva målningens mitt. Motiven, som ofta går från figurativt till abstrakt, är inte det primära utan fungerar mer som en utgångspunkt för att utforska själva måleriet. Det romantiskt nordiska bär med sig färgen från den franska expressionismen. I målningarna synes traditionen föra en dialog med samtiden.
I sina olika bildserier går Hanson på djupet med vad som händer mellan motivet, konstnären och betraktaren. Han målar bortom den synliga verkligheten, han målar till det bränns.
Rolf Hanson har haft separatutställningar på bland andra Moderna museet i Stockholm 1985, Rooseum i Malmö 1995, Kunsthalle Düsseldorf 1998 och Dunkers Kulturhus i Helsingborg 2006. Han representerade Sverige vid Venedig biennalen 1988 och mottog första priset i Carnegie Art Award 1999.