165. TORSTEN ANDERSSON, 1926-2009, Träskulptur målad

Droit de suite

Objektsbeskrivning
TORSTEN ANDERSSON
1926-2009
Träskulptur målad med falu rödfärg II
Signerad på baksidan Torsten. Olja på duk, 149 x 128 cm.
Utförd 2006
PROVENIENS
Galleri Brändström & Stene, Stockholm
Torsten Andersson erhöll 2008 Carnegie Art Awards första pris.
Juryns motivering:
Torsten Andersson tilldelas Carnegies första pris för ett bokstavligen makalöst måleri, där två absoluta motsatser, det allmänna och det personliga förenas. Torsten Andersson har i över 40 år kämpat för att kunna formulera denna paradox, ett personligt språk. De målningar han visar bär syn för sägen - han har lyckats! Resultatet är energifyllt, härligt materiellt och alldeles enastående!
Torsten Andersson har under hela sin konstnärsbana ägnat sig åt att undersöka måleriet. Han har i många år sökt det han kallar sitt språk, något han menar att alla konstnärer måste göra.
- Jag ser inte att min konst är personlig, men jag tror att mitt språk är självständigt. Personlig konst har sällan att göra med personligt språk. Personligt språk betyder medvetenhet om språket, jag driver språket framför mig.
Omkring 1960 verkade det för många konstnärer vara färdigmålat, det måleriska språket tycktes stagnerat och utvecklingen skulle drivas med andra medel. Det ultimata konstverket var monokromt. Längre kunde man inte komma och monokromin föreföll vara vad som stod på staffliet vid vägs ände.
Utom för Torsten Andersson. Han ville återerövra stafflimåleriet. Jodå, han skapade den monokroma Måsen 1961, en måsform utklippt ur den vita linneduken och sedan åter påsydd. Men detta gjorde han innan han "visste vem Yves Klein var och innan jag kände till monokromt måleri".
Sedermera har han kommit att måla porträtt av fiktiva skulpturer. En sådan är den stora och storartade Träskulptur målad med falu rödfärg II från 2006. På Moderna-utställningen på Moderna Museet i Stockholm samma år visade han målningar med en T-formad och blodig stupstock i centrum. T som i Torsten och stupstocken som representant för det offer konstnären utför genom sin gärning. År 2008 erhöll Torsten Andersson Carnegie Art Awards första pris vilket han kommenterade sålunda:
- Jag har slitit hela mitt djävla liv och offrat mig och mycket annat för konsten. Det här priset är ingen bekräftelse på att jag lyckats men kanske en liten vink om det.
Torsten Anderssons målningar kan ibland kanske se lite slarviga ut på ytan, men bakom varje målning ligger hundratals skisser och provmålningar. Under arbetets gång bränner han allt som inte håller måttet, makulerar som han säger. Hans hårda självkritik leder också till att han kan makulera målningar som varit färdiga sedan många år och visats både på museer och på konsthallar.
Lars Nittve skriver om Torsten Andersson i SAK:s årsbok 2003:
- Av hundra arbetsteckningar förstörs nittio. De överlevande tio teckningarna ger impulser till hundra nya, av vilka nittio förstörs. Tjugo teckningar återstår. Av dessa förstörs sexton. Fyra återstår. De går vidare i arbetsprocessen, blir målningar, i sig utan garanti för överlevnad.