160. LG LUNDBERG, född1938, Det glada 70-talet

Droit de suite

Objektsbeskrivning
LG LUNDBERG
född1938
Det glada 70-talet
Signerad och daterad L-G Lundberg 1971. Olja på duk, 94 x 91 cm.
PROVENIENS
Galleri Karlsson, Stockholm
Vinst i KF:s Konstförening, därefter i samma familjs ägo
UTSTÄLLD
Tidsbilder, Riksutställningar, Sverige och Finland 1971-72:
Helsingfors Stads Konsthall
Tammerfors Moderna Museum
Tavastehus Konstmuseum
Åbo Konstmuseum
Kulturfestivalen i Jyväskylä
Lunds Konsthall
Västerås Konstmuseum
Göteborgs Konsthall
LITTERATUR
Målningen kommer att avbildas och presenteras i boken Eat Your Animal Crackers (LG Lundbergs måleri 1965-1973) som är under utarbetande och kommer att publiceras 2012