154. KARIN BROOS, född 1950, De röda skorna II

Droit de suite

Objektsbeskrivning
KARIN BROOS
född 1950
De röda skorna II
Signerad och daterad på baksidan Karin Broos 2007. Akryl på duk, 108 x 78 cm.
PROVENEINS
Galleri Christian Larsen, Stockholm
Karin Broos är mest känd för sina målningar med motiv kretsande kring hemmet, ateljén och naturen i Värmland. Personerna i målningarna befinner sig många gånger i tomma och tysta miljöer, vända bort från betraktaren och förefaller att fjärma sig från varandra med en närmast Edward Hopper-liknande dramaturgi. Vad hände innan och efter det fångade ögonblicket?
I kroppspositioner och blickar antyds en anspänning; under ytan döljer sig konflikter och mörka stämningar. Naturen och miljön framstår ofta som hotande. Det kan vara vattnets speglingar som döljer något under ytan, trädgränsens kompakta mörker längs horisonten eller de långa skuggorna som kastas på bryggan, detaljer som gåtfullt låter betraktaren ana en disharmoni. Samtidigt kan målningarna uppfattas som helt vanliga minnesbilder från vardagen, utan konflikter eller det hotfulla, bara inträffade situationer som kanske snarare är fridfulla och som rymmer en sinnets frid.
Karin Broos har i sitt konstnärskap framför allt speglat kvinnors liv och tillvaro i alla åldrar och från alla samhällsklasser med starkt laddade porträtt och miljöer.
Broos har en förmåga att hitta motiv och situationer från vardagen och från sin omgivning som är känslomässigt laddade och som äger ett starkt bilduttryck. Genom att använda fotografiet som förlaga och upprepa motiven i serier, utforskar Broos skillnaderna mellan fotografi och måleri. Hennes fotorealistiska sätt att gestalta omgivningen för tankarna till en skandinavisk måleritradition med namn som Anders Zorn,Vilhelm Hammershøi och Peder Severin Krøyer.
Karin Broos fick ett nationellt genombrott med sin utställning på Kristinehamns Konstmuseum hösten 2008 och Galleri Christian Larsens utställning med konstnären i januari 2009. Hon är under 2011 aktuell med en större separat utställning på Borås Konstmuseum.