14. CAROLINE SCHLYTER, "Trull" och "Tripp"", bord

Objektsbeskrivning
CAROLINE SCHLYTER, "Trull" och "Tripp"", bord och pall, Forsnäs form AB 1995, skiktlimmad formpressad björk, signerade Caroline Schlyter, bordets höjd 74, 122 x 35 , pallens höjd 45 cm
HISTORIK: Bordet, "Trull" tillverkades i 15 st. exemplar och pallen "Tripp" i 61 st. exemplar