Onlineauktion: Peder Duke

När Peder Duke gick bort 2003 efterlämnade han ett konstnärskap som fascinerar med sin vitala komplexitet och förfinade hantverk. Under sommaren visas ett trettiotal målningar utförda på 1990-talet.

Onlineauktion: Peder Duke

De abstrakta kompositionerna av Peder Duke är en gåtfull och berörande värld av intensiva färger, former, linjer och ljus. Även om det finns en tydlig koppling till klassisk konstruktivism, Duke beundrade verk av Bauhaus, holländska De-Stijl gruppen och de tidiga ryska avantgardisterna, skapade han konst långt bortom det traditionella geometriska formspråket. Det var inte den rationella, intellektuella ansatsen som intresserade honom utan den förfinade leken med artistisk illusion. För att uppnå detta hämtade han inspiration från andra uttryck i sin samtid som mode, design, modern arkitektur och teknologi.

I sina målningar transformerade han den visuella verkligheten till en formell anatomi. Glimrande ytor, starka färger med mjuka övergångar och samtidigt en renodlad och suggestiv rytm. Dukes målningar är utsökta geometriska balansakter mellan perspektiv som bryts, rum som öppnas och sluts och ytor i rörelse. Det som förefaller vara så sobert, så slutet, så fulländat är en bildvärld i förvandling.

Peder Duke studerade mellan 1956 och 1962 på Konstakademien i Stockholm under konstnärer som Bror Hjort, Evert Lundquist och Olle Nyman. Där fick han möjlighet att ­kombinera en klassisk skolning med sitt stora intresse för strukturer och mönster i det moderna urbana livet. I sina tidiga målningar från 50-talet avbildas stockholmska miljöer i ett exakt, nästan superrealistiskt manér. En mer målerisk stil utvecklades när Duke studerade under Olle Nyman och det ledde gradvis fram till hans väldigt personliga form av abstrakt måleri i hans ”sensitiva konstruktivism” som kritikerna beskrev det.

Från slutet av 60-talet har Dukes målningar framgångsrikt ställts ut på ett stort antal ledande gallerier i Sverige. Han finns även representerad på muséer som bland andra Moderna Museet i Stockholm och Malmö Konstmuseum.

 

Under sommaren visas ett trettiotal målningar utförda av Peder Duke på Nybrogatan 32 i Stockholm tillsammans med skulpturer av Bertil Herlow-Svensson. Samtliga konstverk ligger ute för budgivning 1 juli - 23 augusti och säljs online den 23 augusti.


Visning
Nybrogatan 32, Stockholm  
1 juli – 23 augusti

Auktion online   
23 augusti

Till objekten