Ola Billgren på Nutida

Blodfullt eller eldigt, med värme och intimitet. På vårens Nutida säljs tre målningar av Ola Billgren från hans röda period.

Ola Billgren på Nutida

Rött är förstås på det hela taget en färg med starkt uttrycksvärde. Vi förknippar den med något blodfullt eller eldigt, med värme och intimitet. Ett brett register av föreställningar väcks till liv - och så även i färgen i Ola Billgrens målningar. Just nu visar vi tre målningar av Ola Billgren från hans röda period.

Autodidakten Billgren växte upp i ett konstnärshem, och ständigt omringad av inspiration. Han utvecklade tidigt ett mycket moget måleri och ställde redan som 13-åring ut tuschteckningar och akvareller på gallerier i Skåne. Sitt genombrott fick Ola Billgren i mitten av sextiotalet som representant för den så kallade svenska nyrealismen. Men det var inte verkligheten han skildrade utan den indirekta återgivningen av den genom fotografier. Genom hela hans konstnärskap har han pendlat mellan det fotorealistiska och det abstrakta.

Under några år på 90-talet var Billgrens palett nästan helt begränsad till kadiumröda valörer och han utvecklar något som han själv kallar för makulaturer. Det är målningar med flera lager färg, ofta med ett fotorealistiskt motiv i grunden som han sedan skrapar av med en stor rakel. Motivet makuleras men samtidigt skapas ett nytt, i en enda svepande gest.

Det kadiumröda måleriets abstraktioner kan väcka lustkänslor, men kan också få motiven att verka på ett särskilt sätt sårbara. Någon entydig signal är det minst av allt fråga om. Men i all sin massverkan framstår det röda ändå som resonansbotten för ett högst mångstämmigt sammanhang. Resultatet blir ett fascinerande, närapå religiöst måleri.

Se alla verk av Ola Billgren på vårens Nutida