Nietzsches ring

En mycket speciell ring kommer att ropas ut på höstens Klassiska auktion. (Nr 2531)

Nietzsches ring

Den är specifik på flera sätt, dels har den burits av Friedrich Nietzsche, dels representerar den den polska adliga ätten Radwan, med rötter i Europas medeltid.

Hur kom det sig då att Friedrich Nietzsche bar en ring med ätten Radwans vapen och hur kom ringen till Sverige?

Det har genom tiderna skrivits spaltmetrar om Friedrich Nietzsche, både i form av biografier och vetenskapliga verk som skildrat den kände vetenskapsmannens liv och gärning, som filosof, författare och klassisk filolog.

Nietzsche satte vetenskapen högt och såg den som människans räddning från religionen, vilket kan tyckas paradoxalt, då han växte upp i ett protestantiskt prästhem. Även bakåt i släktleden hade man verkat som kyrkans tjänare, både hans farfar och morfar var protestantiska präster.

Genom sitt vuxna liv hävdade Nietzsche att han härstammade från en av ätten Radwans grenar med namnet Niëtsky eller Niësky. Detta finns belagt i en hel korrespondens mellan Nietzsche och samtida kollegor, bland annat i ett brev till Georg Brandes år 1888.

År 1895 publicerade Elisabeth Förster-Nietzsche en biografi över sin bror, där hon hävdade att historien om familjens ursprung hade berättats av fastrar till henne och brodern. Även andra skribenter försökte klarlägga familjens bakgrund, dock utan att lyckas belägga familjehistorien vetenskapligt. Det fascinerande är att en vetenskapsman som Friedrich Nietzsche inte brydde sig om hurvida familjens historia kunde beläggas empiriskt. Han utgår från sin intuition och känsla.

Så här skriver han till Brandes år 1888 "And yet my ancestors were Polish noblemen: it is owing to them that I have so much race instinct in my blood, who knows? Perhaps even the liberum veto. When I think of how often I have been accosted as a Pole when travelling, even by Poles themselves, and how seldom I have been taken for a German, it seems to me as if I belonged to those who have but a sprinkling of German in them."

År 1905 skrev den polske författaren Bernhard Scharlitt en artikel i polsk-patriotisk anda om familjen Nietzsche. Han hade i Herbarz polski hittat en not om en familj "Nicki", tillhöriga ätten Radwan, där en av medlemmarna Gotard Nietzsche hade lämnat Polen för Preussen, dennes efterkommande hade sedan fortsatt till Sachsen omkring år 1700. Där slutade alla spår.

Vad vi kan konstatera är att Friedrich Nietzsche föddes år 1844 i Sachsen-Anhalt och ringen han bar med ätten Radwans vapen var en självklarhet för honom.

Hur hamnade då ringen i Sverige?
Underliga är föremålens vägar. Ringen skänktes som ett tack för en donation till Nietzschearkivet i Weimar Sachsen, gjord av Ernest Thiel, Stockholm. Den som fick motta ringen var Ernest Thiels son Tage och givare var Nietzsches syster Elisabeth Förster-Nietzsche. Det gör inte proveniensen mindre spännande.

Till katalognr 2531 Nietzsches ring

 

Mer information

kontakta Ulla-Karin Warberg tel: 08-453 67 85
ulla-karin.warberg@auktionsverket.se