Sensationell upptäckt av rysk mästare!

Stockholms Auktionsverks experter Marc Maurie och Ivan Samarine har gjort en sensationell upptäckt av en tidigare okänd målning av den store ryske konstnären K.E. Makovsky.

Makovsky, Happy Arcadia

En annan version av målningen var känd sedan tidigare, men nu har ytterligare en pusselbit i konsthistorien lagts till och man har kunnat konstatera att Makovsky målade detta monumentala verk i två versioner.

Under åren 1886-1889 målade Makovsky 16 tavlor i sin ateljé i Paris på beställning av baron Sergei Pavlovich von Derviz till musiksalen i hans palats på paradgatan The English Embankment i St. Petersburg. Målningarna var allegoriska och framställde de sköna konsterna, måleri, musik, poesi och skulptur, med motiv såsom putti, nymfer och satyrer. Några av tavlorna, bland annat den största, Happy Arcadia, publicerades i tidningen Niva år 1889. Sistnämnda konstverk trycktes även som vykort, både i delar och i sin helhet, men under namnet The Dance.

1907 köptes tavlorna av baron Anton Alfan som visade upp dem på en utställning anordnad av St. Petersburgs sällskap för främjandet av konsterna. I en recension i dagstidningen Novoe Vremia den 20 november 1907 kunde man läsa följande: ”Det var länge sedan vi hade möjlighet att besöka en sådan vacker utställning som Makovskys, som öppnade i söndags. Större och intressantare utställningar har väl funnits, men inte någon vackrare”.

Målningen gavs av Röda Armén på 1930-talet till ägaren av Götarsvik Säteri i Närke, som även var ägare till en stor skofabrik i Örebro, i utbyte mot läderstövlar och har sedan dess hängt i säteriets salong. Den övergick i den nuvarande ägarens ägo när han förvärvade Götarsvik Säteri år 1985. Att denna stora målning nu återigen dyker upp, efter att ha hängt i salongen på en privat herrgård sedan tiden före andra världskriget, är både viktigt och fascinerande.

En annan version av motivet, av identisk storlek, dök upp på ett gods i Finland och såldes slutligen på Sotheby’s i New York år 2007 för 23 miljoner kr. Tavlan antogs då vara baron von Derviz Happy Arcadia, men i och med att Götarsvik-tavlan existerar kan vi inte längre vara säkra på vilken av de två tavlorna som ursprungligen hängde i baronens hus i St. Petersburg. Bilden i tidningen Niva är ett tryck som gjorts efter målningen och kan därför inte användas för att avgöra frågan. Konstverkets äkthet har fastställts av Dr. Elena Nesterova, författare till monografin om konstnären från 2003 och ytterligare en bok som kommer att publiceras senare i år.

Nr 2306
Konstantin Egorovich Makovsky, Happy Arcadia

Klassiska 2-4 december 2014

För mer information kontakta
Marc Maurie
08-453 67 56
marc.maurie@auktionsverket.se