Kvinnliga formgivare - auktion 12 september

Den 5-12 september visar Stockholms Auktionsverk en temaauktion med föremål av kvinnliga formgivare.

Kvinnliga formgivare. Auktion online september 2015

Flera svenska kvinnliga formgivare var med och definierade den moderna formgivningens utveckling, men många av dem har ändå ofta hamnat utanför historieskrivningen. Vi vill med denna auktion lyfta fram några av dessa kvinnor, som vi anser förtjänar mer uppmärksamhet. Flera svenska institutioner har eller har haft utställningar på temat och detta hakar nu även Stockholms Auktionsverk på.

Vid början av 1900-talet, då begreppen "Skönhet för alla" och "Vackrare vardagsvara" lanserades, var flera kvinnliga formgivare tongivande. Bland andra Märta Måås-Fjetterström, Estrid Ericson, Greta Magnusson Grossman och Margareta Köhler startade egna företag som under sin tid fick stort inflytande. Vid de stora världsutställningarna i Paris 1925, Barcelona 1929 och Stockholm 1930 visades objekt av Anna Petrus, Sylvia Stave, Tyra Lundgren och Ingegerd Torhamn med flera. Dessa händelser bidrog till att sätta Sverige på designkartan och den internationella pressen hyllade svensk formgivning. Under 1900-talets mitt och senare hälft fortsatte flera kvinnor att sätta agendan för svensk formgivning, Kerstin Hörlin Holmqvist med sin möbelserie Paradiset för NK, Hertha Hillfons rustika keramik och Mona Morales Schildts eleganta glasformgivning är några exempel. Svenska kvinnors inflytande på svensk designhistoria kan inte underskattas! Ambitionen att lyfta fram kvinnliga formgivare hoppas vi kunna medföra ett större intresse av dessa pionjärer.

För mer information

Jonatan Jahn tel 08-453 67 31
jonatan.jahn@auktionsverket.se

Ulrika Ruding tel 08-453 67 57
ulrika.ruding@auktionsverket.se

Kvinnliga formgivare
Visning 5-12 september på Nybrogatan 32
Auktion online 12 september

Till föremålen