Kurs om den svenska herrgården

Följ med på en kurs där vi varvar teori med besök i fantastiska privata miljöer som annars inte är öppna för allmänheten.

Kurs om den svenska herrgården

Vi får en bred skildring av den svenska herrgårdens historia och utveckling från 1600-talets mitt fram till 1900-talet, med särskilt fokus på arkitektur och inredning. Förändringarna på de svenska herrgårdarna belyses mot bakgrund av den politiska, ekonomiska, sociala och idéhistoriska utvecklingen i Sverige och Europa. Vi går också igenom också vad som hände inom jordbruk, hushåll, familj och det liv som levdes på herrgårdarna.

Kursen innehåller sju föreläsningar fördelade på tre heldagar i maj och juni och leds av Göran Ulväng, docent i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Första tillfället äger rum i Antikskolans lokaler på Grev Turegatan 55 i Stockholm. Tillfälle två och tre tillbringas i unika privata miljöer på en herrgård och ett slott belägna 6-7 mil från Stockholm. Kursdeltagarna tar sig dit på egen hand.

Kursen arrangeras av Antikskolan i samarbete med SvD Accent. Kursavgift: 3450 kr.

Datum: 19/5, 26/5 och 2/6 -2015.

Kursen leds av Göran Ulväng. För mer information kontakta Antikskolan vid Stockholms Auktionsverk, tel 08 453 67 50.

Anmälan sker via Svd Accent

 

Program:

19/5 Antikskolan i Stockholm, Grev Turegatan 55: Föreläsning 1: kl. 10-12: Kursintroduktion samt föreläsning: Den svenska herrgården 1650 - nutid. Funktion, förändring, framtid. (Göran Ulväng). Lunch kl. 12-13 på egen hand. Föreläsning 2: kl. 13-15: Svensk herrgårdsarkitektur 1650-1900 (Göran Alm)

26/5 på privat herrgård i närheten av Stockholm: Föreläsning 3: 10-10.30, herrgårdens historia (Göran Ulväng). Föreläsning 4: kl. 10,30-12.00: Livet på en herrgård. Familjen och hushållet (Marie Steinrud). Lunch kl. 12-13. Därefter rundtur på herrgården inne och ute (Göran Ulväng och Marie Steinrud). Föreläsning 5: kl. 14-15 i närbelägen kyrka: Herrskapet och kyrkan. (Göran Ulväng och Marie Steinrud)

2/6 på Grönsöö slott: Kl. 9:45 Samling på gårdsplanen och introduktion av Jacob von Ehrenheim. Föreläsning 6: kl 10-11.15 i stora salen i slottet: Herrgårdshemmets inredning (Stina Odlinder). Därefter gemensam vandring i slottet med Stina och Jacob. Lunch i Brännvinsbränneriet kl 12-13. Föreläsning 7: kl 13 - 14.15, i Brännvinsbränneriet: Herrgårdens omgivningar: Trädgårdar, park, landskap och ekonomibyggnader (Ulrich Lange) samt vandring i parken och utställningarna.