Konferens: Värdehandling och kulturarv

Ett samarrangemang av Stockholms Auktionsverk och Södertörns högskola med stöd av KK-stiftelsen måndag 18 februari

Södertörns Högskola, Stockholms Auktionsverk, KK-stiftelsen

Konferensen är ett samarrangemang av Stockholms Auktionsverk och Södertörns högskola med stöd av KK-stiftelsen

Stockholms Auktionsverk och Södertörns högskola driver sedan 2011 forskningsprojektet "Nationellt kulturarv.
Att skapa historia för framtiden" som undersöker handel av antikviteter i relation till kulturarvspolitik. I konferensen
utvecklar vi frågeställningar kring dagens förutsättningar för att bevara det materiella kulturarvet.

Konferensen fokuserar på konsekvenser av Sveriges lagstiftning för den praktiska hanteringen av kulturarvsmaterial i dag och i ett längre historiskt perspektiv. Syftet är att kalla samman aktörer från olika delar av fältet från akademiska forskare till personer med erfarenheter från handel, juridik och tillsynsmyndigheter.

Konferensen är avgiftsfri men kräver anmälan, antal platser är begränsat.
Skicka din anmälan till lena.ryden@auktionsverket.se

Program 18 februari 2013

09.30 Registrering med kaffe
10.00 Niclas Forsman hälsar välkomna. Katarina Wadstein MacLeod: Vad är kulturarv?
10.20 Karin Ådahl: Biby-samlingen och dess öde
10.40 Jan-Mikael Bexhed: Brister i Kulturminneslagen (KML) och dess tillämpning
11.00 Frida Larsdotter-Lundgren: Konsten, marknaden och rätten
11.20 DISKUSSION Moderator: Hans Dyhlén

11.45-13.00 LUNCHPAUS

13.00 Kimvall & Örn: Graffitimålningen Fascinate som konstobjekt och kulturarv. Del 1&2
13.25 Karlsmo & Hermerén: Den byggnadsanknutna konsten – källa till kunskap och kulturarv i fara
13.50 Hanna Sofia Johansson: Att förebygga illegal utförsel av kulturföremål
14.10 Kenneth Mandergrehn: Kulturarvsbrott
14.30 DISKUSSION Moderator: Charlotte Bydler

15.00 – 15.20 FIKAPAUS

15.20 Charlotte Bydler: Samisk-svenskt kulturarv
15.40 Tintin Hodén: Carl Larsson och målningen Midvinterblot
16.00 Christina Zetterlund: Vems vardag blir kulturhistoria
16.30 DISKUSSION Moderator: Katarina Wadstein MacLeod
17.00 Frida Klingberg: Bevara Flatlusen

Plockmat och mingel