Ivan Aguélis Stockholm

Ivan Aguéli har en central plats i svensk konsthistoria. Nu säljs hans Stadsbild på Klassiska 11 juni.

Ivan Aguéli, Stadsbild

När Ivan Aguélis Stockholmsutsikt såldes på höstens Klassiska auktion i december var just ett sådant magiskt ögonblick. Målningen som hade "alla rätt" mer än tredubblade sitt utropspris och såldes för 6,6 miljoner. Ett sensationellt rekord med tanke på att Aguéli aldrig tidigare klivit över miljontröskeln. Den lyckosamma försäljningen följs under våren upp med ytterligare ett verk av Ivan Aguéli tillkommet under samma period – Stadsbild II som kommer att säljas på vårens Klassiska auktion i juni.

Mystikern Ivan Aguéli hör till våra mest säregna, egensinniga och begåvade konstnärer. När han 1890 reste till Paris och där genom Émile Bernard initierades i syntetismens och cloisonismens formspråk stod han det franska avantgardet närmare än någon annan i den avlägsna svenska konstmiljön. Två år senare, 1892, återvände Aguéli till Sverige för att studera vid Konstnärsförbundets målarskola i Stockholm. Han bodde i Vasastaden, i hörnet där Norrtullsgatan möter Vanadisvägen, och befann sig således i den expanderande stadens periferi.

I dessa kvarter sökte Aguéli inspiration och fann sina målningars motiv vilket utmynnade i en serie stadsbilder. Målningarna präglas alla av ett renodlat, obefolkat stadslandskap där de moderna reducerade husgavlarnas komplex kontrasterar mot den omgivande grönskan och det framväxande vägnätet. Auktionens Stadsbild II visar ett närmare släktskap med ytterligare en målning, Husgavlar, Stockholmsmotiv som 1920 inköptes av Prins Eugen och idag ingår i samlingarna på Waldemarsudde. Idag har Ivan Aguéli sin centrala plats i konst­historien bland de konstnärer som bidragit till att introducera den moderna konsten i Sverige och vi betraktar honom som en av sin tids stora nydanare.

Nr 3035. Ivan Aguéli, Stadsbild

För mer information kontakta vår expert
Pierre Olbers St Bellies
tel: 08-453 67 61
pierre.olbers@auktionsverket.se