Vi har flyttat!

Besök oss på vår nya adress stockholmsauktionsverk.se.

Hertha Hillfon - Avhämtning av föremål

Information om utlämning av föremål inropade på Hertha Hillfon

Hertha Hillfon, Fot

Samtliga föremål kan avhämtas  i Hertha Hillfons ateljé, Sexstyversgränd 3 – 5, Mälarhöjden, under ­perioden 10 – 12 samt 15-16 september. Öppettider kl 9 – 17.

Onsdag 17 september transporteras kvarvarande objekt, på köparens bekostnad, till ArtMove, beläget i Magasin 6 i Stockholms Frihamn. Observera att utlämning ej kan ske denna dag. Adress till ArtMove: Frihamnsgatan 58, Magasin 6, entré 3. Öppettider: mån – fre 9 – 17. Föremålen ska avhämtas senast 26 september. Medtag legitimation samt eventuell fullmakt vid uthämtning.

OBS! Fr.o.m. den 27 september ­tillkommer förvaringsavgift med 50 kr/dag och föremål (100 kr/dag för skrymmande föremål) som betalas direkt till ArtMove.

Betalning av föremålen ska ske till Stockholms Auktionsverk och betalningen skall ha kommit oss tillhanda innan utlämning kan ske från ArtMove.