Gratis hämtning till online!

Fram till den 23 januari hämtar vi gärna dina föremål gratis till försäljning på vår onlineauktion. Ett av föremålen måste ha värderats till minst 3 000 kr av våra experter.

Gratis hämtning

Erbjudandet gäller enstaka föremål samt endast adresser max 30 km från Magasin 5 i Frihamnen.

För mer information kontakta vår värderingsavdelning
tel: 08-453 67 42 • vardering@auktionsverket.se