Se filmen om Gert Marcus!

1989 visade SVT ett reportage om Gert Marcus där han själv berättar om sitt konstnärskap.

Gert Marcus i SVTs reportage från 1989

En samling om 93 verk av Gert Marcus skulpturer säljs på Moderna den 23 oktober. Samlingen representerar Gert Marcus betydelsefulla och unika konstnärskap. 1989 visad SVT ett reportage om honom där han själv berättar om sitt konstnärskap.

Se hela filmen här!