Föredrag på Moderna

Välkommen att lyssna till intressanta föredrag i helgen.

Sofie Bexhed

Lördag
kl 14 Hans Henrik Brummer om Picasso

Söndag
kl 14 Sofie Bexhed: Konstavdelningens ­favoriter

kl 15 Karl-Magnus Törnros: Swedish Modern på möbelavdelningen

Samling i receptionen, ingen föranmälning!