Eric Grates samling

Stockholms Auktionsverk säljer delar av skulptören Eric Grates samling.
Auktion online 14 juni.

En samling Eric Grate

Skulptören Eric Grate inspirerades redan på 1910-talet av det afrikanska uttrycket genom bl.a. Etnografiska Museets samlingar på Wallingatan i Stockholm. Under parisåren på 1920-talet påbörjade han sin med tiden omfattande afrikasamling och följande årtionden utökade han samlingen genom jakt i bodar och gallerier, såsom Le Corneur et Roudillon på Boulevard Saint-Germain i Paris och Galerie Pierre eller Galerie Aronowitsch i Stockholm.

Auktionen består av delar av samlingen, tonvikten ligger på afrikansk konst, men här finns även etnografiska föremål från andra delar av världen och från antiken samt Grates och hans konstnärsvänners egna alster.

Visning 7-14 juni i Magasin 5, Stockholms Frihamn
Auktion online 14 juni

Se alla föremål här

För mer information och konditionsrapporter:
Bo Tellström tel 08-453 67 12
bo.tellstrom@auktionsverket.se