En Kandinsky i Sverige

Stockholms Auktionsverk har till höstens Moderna, fått in ett verk av den banbrytande konstnären Wassily Kandinsky, vilket är en sensationell händelse i svenska auktionssammanhang.

Kandinsky Begräbnis

Konsthistorikern Jan Torsten Ahlstrand berättar här om målningens historia.

I sina "Rückblicke" i boken Kandinsky 1901-1913, publicerad av Der Sturm i Berlin för jämnt 100 år sedan, berättade Kandinsky om sin långa och mödosamma kamp för att bli konstnär. Sitt livsavgörande beslut tog han, när han avbröt sin lovande juridiska karriär och flyttade från Moskva till München år 1896. Tillbakablickarna i boken avlutas med en lovsång till hemstaden Moskva: "... detta hela yttre och inre Moskva anser jag vara ursprunget till mina konstnärliga strävanden. Det är min konstnärliga stämgaffel." I dessa minnen berättar han också om de starka intryck han fick under en etnografisk och juridisk expedition 1889 till departementet Vologda i norra Ryssland: när han trädde in i de brokigt bemålade bondestugorna, upplevde han det som om han rörde sig i en bild.

Minnena från Moskva och det gamla Ryssland återklingar i en rad av de symbolistiska målningar och träsnitt med ryska motiv, som Kandinsky till och från arbetade med under åren 1903-1907. Tidskriften Jugend hade börjat ges ut i München 1896, och den kom att ge namn åt en hel stilepok före Första världskriget. Också Kandinsky påverkades av jugendstilen, som han i sina sagoboksaktiga ryska motiv, stilmässigt sett, integrerade med intryck från den franska neoimpressionismen à la Signac. Under de många åren i München befann han sig ofta på resa tillsammans med sin väninna Gabriele Münter. Från maj 1906 till juni 1907 bodde paret i Sèvres, en förstad till Paris, och det var under denna franska sejour som han målade sina sista gammalryska motiv med större tavlor som Das Wolgalied (Volgasången), Trojkas (Trojkor) och den magnifika Das bunte Leben (Det brokiga livet).

Begräbnis är en mindre målning från denna period, sannolikt målad i Sèvres våren 1907. Den kan ses som en sammansmältning av tysk jugendstil med fransk neoimpressionism med färgerna fläckvis pålagda i ett mosaikartat mönster på en mörk botten. Men innehållet är genuint ryskt med den höga kremlaktiga muren i bakgrunden, den bysantinska kyrkan och begravningståget i mellanplanet, och den finklädda ryska familjen i förgrunden i sällskap med en knäfallande rysk-ortodox pop. Till höger om familjen ser man, i mellanplanet, en liten röd figur som blåser i en trumpet. Färgerna är brokiga med starka kontraster, karaktäristiska för Kandinsky. Att han värderade denna lilla målning högt framgår av att den är reproducerad i den ovannämnda boken Kandinsky 1901-1913.

Begräbnis har en intressant följdhistoria, som knyter an till Sverige. I juli 1915 flyttade Gabriele Münter till Stockholm för att komma närmare Kandinsky, som efter krigsutbrottet i augusti 1914 hade flyttat tillbaka till Moskva. Den 23 december 1915 anlände han till Stockholm, där han stannade till den 16 mars nästa år. Den 1 februari 1916 öppnades Kandinskys separatutställning i Gummesons konsthandel, Strandvägen 17, arrangerad i samarbete med Der Sturm i Berlin. Som en bilaga till katalogen lät galleristen Gummeson trycka en liten broschyr med titeln Kandinsky, författad av Gösta Adrian-Nilsson (GAN). Kandinsky visade sin uppskattning av GANs artikel med ett brev och en liten etsning, som han skickade till sin beundrare i Lund. Under utställningen författade han den viktiga skriften Om konstnären, som dedicerades till Gabriele Münter i samband med hennes efterföljande utställning hos Gummesons i mars 1916.

Vid sidan av sina abstrakta målningar och nya, delvis figurativa verk medtog Kandinsky flera äldre målningar och träsnitt med ryska motiv i sin utställning. I en intervju i Dagens Nyheter den 2 februari 1916 uttalar sig Kandinsky intressant nog just om Begräbnis: "Vad min böjelse för det ologiska, det nyckfullt sammanställda, beträffar, är den nog ett nationellt ryskt drag. Se på denna tidiga, helt realistiskt tecknade lilla tavla! Här framme är en begravning. Till höger står en och blåser trumpet. Det är vad jag menar med det ologiska ... Konsten arbetar med helt andra medel, efter helt andra linjer än naturen."

Begräbnis kom att stanna i Sverige och har sedan dess varit med i flera utställningar, bland dem utställningen Kandinsky och Sverige, som visades på Malmö konsthall hösten 1989 och sedan på Moderna Museet i Stockholm. Till denna utställning publicerade den amerikanska konsthistorikern Vivian Endicott Barnett en detaljerad studie över Kandinskys utställningar i Sverige, som hade börjat med hans deltagande i Baltiska utställningen i Malmö 1914 och fortsatte med separatutställningar i Gummesons konsthandel 1916, 1922, 1932 och 1934.

 

Ryska media uppmärksammar auktionen. Läs mer