Buddhistiska figuriner på Klassiska

På vårens Klassiska auktion säljs en intressant samling med buddhor. Figurinerna avspeglar 700 år av konstnärlig, kulturell och religiös utveckling i ett flertal asiatiska länder.

Buddhistiska figuriner

Juristen Sten Krooks passion för vackra föremål, däribland asiatiska bronsfiguriner, startade i unga år då han reste frekvent med sin mor Xenia Krook. De delade både intresset att utforska främmande länder och samlandet av orientaliskt konsthantverk. Under perioden 1930-80 gick färden ett flertal gånger till Kina, Indien, Nepal, Hong Kong, Thailand men också många länder i Europa besöktes.

Xenia Krook föddes i Danmark 1892 i en familj som präglades av ett stort intresse för arkeologi, vilket också influerade Sten Krooks samlarintresse. Hantverksskickligheten och den visuella kvaliteten var ledstjärnor i Xenia och Sten Krooks samling. Föremålen är en spännande blandning av religiösa figuriner från olika århundraden, allt mellan 1400-1800 tal, olika material samt från ett flertal länder som Kina, Tibet, Nepal, Indien, Japan med mera.

De ca 50 orientaliska objekten är ett urval som återspeglar två generationers vetgirighet, nyfikenhet och känsla för kvalitet. Samlingen ger oss ett ypperligt tillfälle att studera genuina föremål som är knutna till den buddhistiska konstens utveckling. Infallsvinklarna är många, figurinerna öppnar dörrarna till många intressanta områden och frågeställningar inom kultur, religion, historia och antropologi.

De första avbildningarna av Buddha/Siddhartha hittar vi i nordvästra Indien och Pakistan ca 100 e. Kr., vilket är 600 år efter hans död. Stilen var kraftigt påverkad av grekisk och romersk konst till följd av Alexander den Stores fälttåg men också av indisk skulpturtradition. Några hundra år senare får buddhabilden sin klassiska utformning med händerna i olika symboliska ställningar "mudra", som varierar beroende på vilken Buddha som avbildas. Vanligtvis återges Buddha sittande i meditation "dhyana" på en lotussockel. Den buddhistiska figurens funktion var att hjälpa betraktaren att visualisera vägen mot upplysning. Den buddhistiska kons­ten spred sig med de missionerande munkarna och fick sin regionala särart beroende på hantverkstraditioner och utbudet av lämpligt material. Den goda tillgången på träråvara i Japan resulterade i många fantastiska Buddhor i lackarbete. Samtidigt har träfattiga områden som Tibet och Nepal bjudit på religiösa figurer i olika metaller som till exempel brons. Inom buddhismen finns också ett stort antal andra manliga och kvinnliga religiösa figurer, Bodhisattvor, Taror och Lamor. Dessa heliga figurer går att identifiera genom att studera ikonografin, symboliken bakom utsmyckningar och kroppsställningar.

Klassiska
Visning 28 maj-8 juni
Auktion 9-12 juni
Orientalisk keramik och konsthantverk säljs 12 juni

Bläddra i den Orientaliska katalogen

För mer information kontakta vår expert

Elisabeth Fellbom
tel: 08 453 67 32
elisabet.fellbom@auktionsverket.se