Böcker, Kartor & Handskrifter

Nu är december månad här och med den även ­katalogen för Böcker, Kartor & Handskrifter med många ovanliga böcker och trevliga dekorativa objekt.

Alldeles i början finner man några ovanligt fina illuminerade blad från 1300 – 1400-talen som härstammar från ett hem i norra Sverige. Från samma hem kommer även ett intressant dedikationsexemplar av Charles Darwin.
 En storsamlare inom bergsvetenskap var industrimannen och bergsrådet Carl Sahlin (1861 – 1943). Ur hans bibliotek kommer flera verk av betydelse, bland annat De re metallica av ­Agricola, även kallad mineralogins fader, ett klassiskt verk om gruvhantering från 1561, illustrerad med mängder av träsnitt och Albertus Magnus verk om alkemi från tidigt 1500-tal. Även en inkunabel och Olaus Magnus Nordiska historia i original från 1555. Bland de dryga 30 numren finns många kända utländska namn som Aldrovandi, Kircher med flera, och även betydande svenskar som Hisinger, Hiärne och Polhem.
 Ytterligare ett antal verk kommer ur antikvariatbok­handlare Björn Löwendahls bibliotek där tonvikten nu är lagd på resor, men även intressanta böcker om språk och papper.
 Ett av katalogens tidiga nummer är kvartoupplagan av Diderot – D’Alemberts berömda encyclopedie från 1778 och lite längre fram bland inkunabler hittar man formgivaren William Morris exemplar av Biblia latina från 1492.
Där finns några svenska inkunabelblad,  bland annat ­Graduale ­Arosiense från 1493 och ett fint exemplar ur Virgins bibliotek av Een liten songbook tryckt 1553.
 Bland skönlitteraturen kan man få ovanligt många original­upplagor av Selma Lagerlöf med dedikationer, första amerikanska upplagan av Virginia Woolfs Orlando, även den signerad, och en engelsk upplaga av Kafka från 1937.
 Henri Matisse, Max Ernst, Marc Chagall och Jackson Pollock är några namn som förekommer bland konstlitteraturen. Där finns också två imponerande böcker om mattor; Martin, A history of oriental carpets, tryckt i Wien 1908 och Robinson, Eastern carpets med fina färgplanscher.
 Flera klassiker dyker också upp. Pufendorfs historia om Karl x Gustavs bragder,  Nordberg om Karl xii i både svensk och tysk upplaga samt flera verk som rör militaria, bland andra Matthias Dögen, L’Architecture militaire moderne ou fortification, tryckt i Amsterdam 1648.

I avdelningen för resor kan man bland annat lägga beslag på ett ­trevligt exemplar av Cook, A Collection Of Voyages från 1790 i 6 volymer, Sven Hedin, Southern Tibet. Discoveries in former times (1906 – 08) och flera verk om Indien, Sri Lanka, Kina, Kambodja, Laos och Thailand.
 Även arktiska färder berörs, The Voyage of the Jeannette the ship av George W De Long med insatta brev från för­fattaren. Där finns även Strahlenbergs intressanta arbete om Ryssland.
 Därifrån är det inte så långt till Amerika där vi ­erbjuder Catlins Nord-Amerikas indianer med fina planscher från 1848 och det mycket ovanliga verket A topographical ­description of such parts of North America författat av ­Thomas Pownall, brittisk politiker och guvernör i både New ­Jersey och Massachusetts, med en imponerande karta över de ­brittiska kolonierna i norra Amerika från 1776.
 Katalogen innehåller även två aktiebrev, ett mycket dekorativt från Rostocks helsobrunn 1856 (Dals Rostock) och det unika Arbetshus i Nyköpings stad från 1784.
 Vidare en fin akvatintaplansch över huvudstaden Gustavia på S:t Barthélemy av Louis Belanger och graverade planscher över Karl XII:s slag från tidigt 1700-tal.
 Ossian Elgström ­bidrar med en samling etsningar och ­krita med lapplands­motiv och Gustav Hegemann med sin Lappen zeichnen från 1938. Sällsynt är även en komplett svit av affischerna till det så kallade Kosackvalet 1928 i stort format.
 På kartavdelningen finns denna gång även några ­dekorativa glober, bland ­annat en fickglob av Wrench, en ­sigillstamp i silver och en så kallad armillarsfär från 1800-­talets slut.
 Vi erbjuder också flera fina kartor, exempelvis en tidig ­karta över Skandinavien från 1597, den klassiska Norden­kartan av Ortelius, en karta över Polen gjord av engels­mannen Speed år 1676, flera sjökort av Norden­ankar över bland annat Stockholms skärgård och Hermelins kartor över Sverige i tre fina kassetter från tiden.
 Även fyra vackert handritade kartor över Trollhättans ­slussar av Wadström (som 1768 – 69 ledde byggandet av Trollhätte kanal) och Åkermans ovanliga karta i två blad över Finska viken 1768 är också av stort intresse.
 Flera verk av Charles Darwin, bland annat första upp­lagan av Insectivorous Plants från 1875 med dedikation och ett signerat brev från författaren, och även hans viktigaste och mest kända bok, On the Origin of Species i tredje upplagan från 1861. Naturvetenskapen innehåller även en ovanlig och charmig anatomisk bok med utfällbara planscher, Kleiner Welt-Spiegel från 1661.
 Vill man fylla sin hylla med något både vackert och ­intressant så finns det tillfälle att förvärva Buffons ­klassiska ­naturalhistoria med handkolorerade graverade planscher i 112 band. Vackra planscher syns även i The Botanical ­Magazine; or, Flower-Garden displayed, denna med proveniens från familjen Fries.
 Två fina exemplar av Nilssons Illuminerade figurer till ­Sveriges fauna, det ena i ovanligt vackra band från Sten ­Westerbergs bibliotek i Beatelund.
 I Carl Sahlins samlingar fanns även fysikern och zoologen Aldrovandi’s Musaeum metallicum tryckt i Bologna 1648.
 Några handskrifter som förtjänar att nämnas är bland annat ett dokument signerat av Napoleon som förste ­konsul Bonaparte, egenhändigt brev från Karl X Gustav till Pierre Chanut, den franske ambassadören i Sverige och några kort från Edvard Munch  till sin släktning Ludvig Ravensberg. Intressant är även delar av notmanuskript till operan Ran av Wilhelm Peterson-Berger och en diplomatisk rysk korrespondens från sent 1700-tal som härstammar från Stafsund.
 Katalogen avslutas med fotografier från upptäcksresanden Sten Bergmans expedition till Island 1909, den första svenska fotoillustrerade boken Nordiska Hjeltesagen. Bildliga framställningar ur Eddan från 1865 samt porträtt av två olika stor­heter, nämligen Charles Darwin och August Strindberg.

Katharina Fahlstedt och Hans Larsson

Till katalogen