Böcker, Kartor & Handskrifter

Nu är det åter dags att botanisera bland intressanta, vackra och läsvärda böcker, kartor och handskrifter. Denna gång kommer merparten från två kända bibliotek.

Bok v15

Katalogen inleds med en mängd verk ur författaren och tidigare diplomaten Lars Bergquists stora Linnésamling. En samling som naturligtvis främst innehåller skrifter av Sveriges störste botaniker och naturforskare Carl von Linné eller Linnaeus som han kallas i utlandet. I samlingen finns även spännande verk av Linnés föregångare och samtida och naturligtvis är många av hans välkända lärjungar som exempelvis Sparrman och Thunberg väl representerade.

Lars Bergquists Linnésamling är mycket bred och om­fattar de flesta av Carl von Linnés viktigaste verk. Inledningsvis erbjuds ett vackert brev med Linnés eget sigill ­daterat 12 december 1759 som han skrev när han var professor i medicin och botanik i Uppsala. Många böcker har även en intressant proveniens, exempelvis den välkände Linnésamlaren Gustaf Drake af Hagelsrum, P. J. Westring, mineralogen W. Hisinger och Gunnar Brusewitz.

Linnés kanske mest kända verk, Systema Naturae, finns i flera upplagor, där förekommer första editionen av Species plantarum tryckt 1753 och naturligtvis också hans intressanta reseskildringar över Skåne, Västergötland, Öland-Gotland och Lappland. Hortus Cliffortianus, 1737, som behandlar bankiren George Cliffords då välkända herbarium och verket om Linnés välgörare Carl Gustaf Tessins naturalhistoriska kabinett, Museum Tessinianum, är två andra viktiga verk. Där finns även en lång svit av Kungliga Vetenskaps ­Academiens Handlingar, där Linné skrivit 45 bidrag.

Bland de berömda lärjungarna kan nämnas ­biologen ­Artedis viktiga verk om fiskar, Ichthyologia, tryckt i ­holländska Leiden 1738, tre år efter det att författaren ­drunknat i Amsterdam, Forsskåls Flora Aegyptico-Arabica (också denna publicerad efter författarens död i malaria i Jemen), naturligtvis Pehr Kalms reseskildring från norra Amerika, Löfling, Iter Hispanicum från 1758 och Thunbergs välkända Resa uti Europa, Africa, Asia som till stor del behandlar Japan.

Några andra namn värda att nämna är exempel­vis Ferber som beskrev sin trädgård i Blekinge och Linnés yngre bror Samuel som skrev en liten bok om biskötsel. Icke att förglömma är en komplett Svensk Botanik i fina band och Karl XII:s kyrkobibel från 1703 i ett stiligt mästarband av Sven Brohielm.

Bergquist anses som en av vår tids främste Swedenborgkännare och han har även haft ett stort intresse av dennes fader, den kände Skarabiskopen Jesper Svedberg, vilket man kan se prov på i katalogen. Bland annat förekommer den senares sällsynta bibel från 1728 och hans bok om pesten tryckt 1711.

Katalogen fortsätter sedan i vanlig form där det i början finns flera specialverk om papper och vattenmärken samt många ovanliga skrifter om språk i Asien, mycket ur Björn Löwendahls stora samlingar, bl.a. Schaeffer, Versuche und Muster ohne alle Lumpen… (1765) och ett arabisk-­syriskt-latinskt lexikon från 1636.

Ibland den äldre litteraturen kan man hitta mässan på finska från 1549 ur Gösta Stenmans samlingar, Birgittas Revelationes i den sjätte latinska upplagan (1611), en fransk översättning av Koranen tryckt i Paris 1783 och Carl Michael Bellmans Bacchi tempel från samma år. Ungefär femtio år senare trycktes Charles Dickens välkända Oliver Twist i ­London, vilken man här kan hitta i en originalupplaga och även Lenin är representerad med en skrift från 1920.

Ur Björn Löwendahls bibliotek kommer många ­ovanliga och intresseväckande verk inom områdena historia och resor, flera behandlar bl.a. Vietnam, Indien och Kina, där finns även böcker om Ryssland, Egypten, Persien, Afrika och Brasilien. Där finns exempelvis Voyage an Chine et en Tartarie från 1805 och Kirchers China monumentis… tryckt 1667, men även en liten bok om Skagen från 1787 och några förordningar rörande St. Barthelemy i Västindien.

Önskar man något av historiskt intresse och samtidigt med dekorativ karaktär så passar Braun-Hogenbergs olika 1600-talsvyer utmärkt, både Stockholm, Tycho Brahes Ven, fyra städer i Skåne, Öresund och Visby förekommer. Dekorativ är även Erik Dahlbergs klassiker Suecia antiqua et hodierna, ett monument över Sveriges stormaktstid i 355 graverade planscher.

Värda att nämnas är också några franska affischer från 50-talet, ett verk om jakt i Somalia från 1897, Karl X Gustavs över fyra meter långa begravningsplansch och Finlands fiskar av Sundman.

Under avdelningen för kartor hittar man bl.a. ­Sebastian Münsters Europa avbildad som en drottning, där finns ­kartor över Åland, Finska viken, Danmark, Öland, en  ovanlig karta över Medelhavet av de Hooghe med alla dess hamnar avbildade, och en imponerande karta över Azorerna från 1595.

Inom det naturvetenskapliga området erbjuds också flera verk som kommer ur familjen Fries bibliotek, bl.a. Burmanns välkända flora över Sri Lanka från 1737.

Andra imponerande verk är The British Herbal med vackra handkolorerade blomsterplanscher av engelsmannen John Edwards, Espers fina 1700-talsverk om fjärilar och Pfeiffers charmiga Magasin för blomster-älskare. Man kan även hitta en skrift om fotosyntesens upptäckt från 1786.

Vill man fördjupa sig i andra intressanta ämnen, finns bl.a. Cronstedts Försök till en mineralogie från 1781, en tidig avhandling om tobak tryckt i Uppsala 1633 samt ett verk om tropisk medicin från 1642 som bl.a. innehåller den första beskrivningen om kolera.

En av höjdpunkterna bland kungliga brev är ett ­dokument med Gustav Vasas sigill, vilket är ytterst ovanligt och något marknaden inte sett på länge. Där finns även en autograf av sonen Erik XIV, ett egenhändigt brev av Hedvig Eleonora och Karl XII:s syster, signerade dokument av Johan III:s son, Gustav III och dennes son Gustav IV Adolf och även brev av kända utländska namn som Ludvig XVI och Olga Romanov.

Auktionens kanske mest spektakulära objekt är en ­omfattande samling tidiga originalmanuskript och brev från poeten och nobelpristagaren Harry Martinson, flera är dessutom opublicerade vilket gör dem än mer intressanta.

Vilhelm Moberg bidrar med manuskriptet till sin agitations­skrift Därför är jag republikan med dedikation till Ivar Öhman, redaktör på Folket i Bild. Intressant är också brevet från Marlene Dietrich till Ingmar Bergman, där hon råder Bergman att inte åka till Amerika.

Några fina fotografier från 1902 som visar en överdådig utställning av hovjuveleraren Fabergé tagna av den ryske fotografen Bulla får avsluta denna katalog.

Till katalogen

För mer information kontakta:
Katharina Fahlstedt 
katharina.fahlstedt@auktionsverket.se
08-453 67 49

Hans Larsson 
hans.larsson@auktionsverket.se
08-453 67 47