Bertil Herlow-Svensson Auktion online

Spännande skulpturer av Bertil Herlow-Svenssion säljs online den 21 mars.

Bertil Herlow-Svensson

Bertil Herlow-Svensson räknas som en av de mest betydande företrädarna för konkret konst i Sverige. Skulpturerna är geometriskt och matematiskt beräknade med drag av minimalism och flimrande optisk konst.

Verken har en sval, ren och industriell känsla och är komponerade av identiska enheter i geometriska system och upprepningar, vilka kan varieras, byggas på eller dras ut i all oändlighet. Bertil Herlow-Svensson inledde sin konstnärsbana vid 35 års ålder och fick sitt genombrott 1967 då han var en av de utvalda i den riksomfattande "Multikonst". Stockholms Auktionsverk säljer nu representativa verk ur ett konstnärskap som med stringens och elegans formulerar matematisk poesi.

Herlow-Svenssons konst kan påminna om matematik. Men det är mer intuitivt än så. Det började med lådor. Ett slags övningar à la Bauhaus, där ju alla sinnen skulle vara med, och här var det öppet för känseln att samverka med ögat. I dessa lådor spände han så snören i flätmönster.

Och där har vi minimalisten och konstruktören Herlow-Svensson i ett nötskal. För en sida hos de konstruktiva vetter mot praxis i en hel del folkkonst typ flätade korgar och vävda mattor. Här är upprepningen grunden för skönheten.

Hans korgar blev reliefer. Snart ersatte han snörena med metallstavar. Lagbundenhet blev hans väg. Lådorna blev snart av plexiglas för att helt försvinna. Där stod han med själva flätningen i rummet. Liksom en korgflätare eller för den delen en konstruktivist sökte han klarhet. Grundläggande form och konstruktion – som är så enkel att den är ny.

Han använde lika långa stavar i aluminium eller mässing och fogade samman dem efter samma princip, som då du knäpper händerna. Ulla Ahnfelt har beskrivit detta genialt enkla arbetssätt: ”När de två delarna tvingas samman böjs tråden /som håller stavarna samman/ av sig själv och konstruktionen är avslutad. Förhållandet mellan de båda hålen i stavarnas ändar kan i formen varieras, stavarnas vridning förändras.”

Sedan kan dessa grundformer – dessa ”knäppta händer” – förenas i större skulpturer. Och då vrider sig kanterna som håller samman stavarna i böljande rörelser. Och ljuset slår igenom mellanrummen för att skapa nya former.

Bertil Herlow-Svensson byggde system som liknade naturen. Ett slags växande visualiserat.

Upptäckarglädjen, hantverkskänslan och det högst materiella industriella, som med ens förlorar all nyttobetydelse för att bara förena sig med konstnärens svindlande känsla i ett enda ögonblick, det som kan kallas eufori eller skönhet.

 

För mer information
Ebba de Faire
08-453 67 35
ebba.de.faire@auktionsverket.se

Visning 14-20 mars på Nybrogatan 32
Öppet: mån-fre kl 10-18, lör kl 10-16

Budgivning online 14-21 mars

Till katalogen