Pelle Swedlund - symbolist och mystiker

Pelle Swedlunds landskapsmåleri karakteriseras av stämningsfull skymningsromantik och en förgängelsemystik. Hans konstnärskap är ett av de mest utpräglat symbolistiska i svensk konsthistoria.

En samling Pelle Swedlund

Efter sin studentexamen år 1884 bedrev Swedlund en tid akademiska studier i Uppsala, varefter han tjänstgjorde som läroverksadjunkt i Gävle. Han började vid Konstakademien i Stockholm 1889 och stannade där till 1892. Efter detta fortsatte han till Paris och Bretagne där han kom att vistas under de närmaste tre åren.

Pelle Swedlund tillhör en generation konstnärer som var verksam mellan kretsen kring Konstnärsförbundet och det moderna genombrottets män – en generation som brukar gå under benämningen Den bortglömda generationen. Liksom många av samtidens konstnärer utvecklade han sina stilideal i kontakt med den internationella symbolismen och tidens romantiska känslosamhet. Han tog starkt intryck av det syntetiska uttryck som Emile Bernard, Paul Gauguin och den så kallade Nabisgruppen utvecklat i Bretagne samt den andliga mysticismen, det själfulla och melankoliska i den belgiska symbolismen.

I den belgiska staden Brügge fann Swedlund ett passande konstnärsklimat. Efter Georges Rodenbachs roman Bruges-la-morte (1892), ett av de centrala symbolistiska litterära verken, nådde staden popularitet bland symbolistiska författare och målare. Swedlund utvecklade där ett elegiskt stämningsmåleri i dova och mustiga gula och bruna toner. I staden målade han beslöjade motiv av gator, fasader, omgärdande gränder och drömmande kanalpartier med svanar, vilka tyst glider fram på det dimhöljda vattnets yta. Det är som om han till fullo anammat platsens själ – genius loci – i dessa motiv.

Det svenska intellektuella klimatet är vid tiden väl förberett på Brüggeromantiken genom Olof Sager-Nelsons målningar från 1894–95 och Oscar Levertins prosadikt Brügge. När Swedlund ställde ut sina målningar från den västflandriska staden i Sverige 1899 blev de mycket väl mottagna. Nationalmuseum i Stockholm köpte målningen Sommarkväll från 1898 och Göteborgs konstmuseum införlivade Det öde huset, Brügge (1898) i sina samlingar.

Efter sekelskiftet vistades Swedlund i perioder i Italien fram till 1912 och fann då stämningsfulla motiv från Chioggia, Montefiascone, Rom och dess “campagna”. Den svenska naturen kring Fiskebäckskil, på Gotland, i Gävletrakten och i Jämtland avbildade han efter återkomsten till Sverige 1912. Han sökte sig vid denna tid även till historiska miljöer som Gripsholms slott i Mariefred och Nicolairuinen i Visby.

Mellan åren 1932 och 1946 var Swedlund intendent för Thielska galleriet i Stockholm. Hans egen konstnärliga verksamhet minskade under de senare årtiondena, delvis på grund av sjukdom. De senare verken karakteriseras av en accentuerad dekorativ stil och en symbolisk färghållning.

Under hela sin konstnärliga bana deltog Swedlund på utställningar, bland annat Baltiska utställningen i Malmö 1914, Svenska Allmänna Konstnärsföreningens utställningar under 10-, 20- och 30-talen. Vid Pelle Swedlunds död 1947 arrangerade Thielska galleriet i Stockholm en minnesutställning över konstnären.

 

Till auktionen

Visning 3-9 mars på Nybrogatan 32
mån-fre 10-18, lör 10-16
Auktion online
10 mars

För mer information kontakta vår expert Pierre Olbers St Bellies
pierre.olbers@auktionsverket.se • 08-453 67 61