Albertus Sebas Naturaliekabinett

Dessa fyra imponerande volymer i folio-format, tryckta i Amsterdam 1734–1765, säljs på höstens auktion Böcker, Kartor & Handskrifter 1 oktober.

Albertus Sebas Naturaliekabinett

De är rikt illustrerade med cirka 450 graverade planscher föreställande fiskar, ormar, fåglar och snäckor.

SEBA, ALBERTUS. Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio, et iconibus artificiosissmis expressio, per universam physices historiam / Naaukeurige beschryving van het schatryke kabinet der voornaamste seldzaamheden der natur van Albertus Seba (= Noggrann beskrivning av den mycket rika tesaurus av de viktigaste och mest sällsynta naturföremål).

Seba fick bl.a. hjälp av vetenskapsmännen P. van Musschenbroek, P. Massuet och H. D. Gaubius. Även Peter Artedi, den svenske vetenskapsmannen var inblandad i katalogisering av fiskarna.

Albertus Seba (1665–1736) var holländsk apotekare, zoolog och samlare som blev förmögen då han arbetade med Nederländska ostindiska kompaniet. Han lyckades samla ihop två stora naturaliekabinett, varav ett köptes av Peter den store 1717. Sebas andra samling utgör grunden för detta berömda verk, kabinettet blev även ett välkänt privat museum som till och med besöktes av Carl von Linné.
För att finansiera de två återstående delarna blev denna samling efter Sebas död utauktionerad och flera objekt hamnade i St. Petersburg.

Till katalogen